Kỷ Niệm 71 Năm Cách Mạng Tháng 8

     
*

Lễ đài nơi quản trị Hồ Chí Minh đọc phiên bản tuyên ngôn tại quảng trường Ba Đình.

Bạn đang xem: Kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng 8

Đồng thời, chủ tịch Hồ Chí Minh cũng trịnh trọng tuyên ba trước toàn vậy giới: "Nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập, với thật sự sẽ thành một nước trường đoản cú do, độc lập. Tổng thể dân tộc nước ta quyết đem tất cả tinh thần cùng lực lượng, tính mạng của con người và của cải để kéo dài quyền tự do và độc lập ấy".

Từ phía trên với tư cách người sở hữu thực sự của đất nước, quần chúng Việt Nam, đằng sau sự lãnh đạo của Đảng cùng sản đã kiên định đấu tranh phòng chủ nghĩa đế quốc và cơ chế phong kiến. Ba mươi năm tiếp theo ngày "Tuyên ngôn Độc lập", năm 1975, Đảng ta, quân dân ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử hào hùng vẻ vang: giải phóng trọn vẹn miền Nam, chấm dứt thắng lợi sự nghiệp cách mạng dân tộc- dân chủ, triển khai thống độc nhất nước nhà.

*

Hơn 50 vạn người dân thay mặt cho phần đông tầng lớp nô nức cho dự mít tinh.

Xem thêm: Lời Bài Hát Mình Là Gì Của Nhau, Mình Là Gì Của Nhau

Tổ quốc ta được độc lập, nhân dân ta đời đời kiếp kiếp được trường đoản cú do, tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi tự khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Với ý nghĩa sâu sắc và dáng vóc lớn lao đó, ngày 2 tháng 9 biến ngày hội to của dân tộc, ngày Quốc khánh của nước cộng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt Nam.

Bản Tuyên ngôn Độc lập cũng đã lộ diện một kỷ nguyên mới, lần thứ nhất người dân việt nam có quyền ngẩng cao đầu, trường đoản cú hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do thoải mái và độc lập. Với cũng ban đầu từ Tuyên ngôn 2/9, fan dân Việt Nam bắt đầu một cuộc sống thường ngày mới.

Xem thêm: Một Bộ Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200 (Excel), Bộ Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200

Phấn khởi với tự hào, tất cả mọi công dân vn bắt tay vào sự nghiệp đương đầu đầy đau khổ hy sinh, ko tiếc của nả và cả xương huyết của mình, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. 69 năm vừa qua là cả một quá trình phấn đấu quyết tử không gì đối chiếu nổi của tất cả dân tộc để đảm bảo an toàn và xây hình thành Tổ quốc vn hôm nay. Với chiến thắng của cuộc giải pháp mạng mon Tám năm 1945, quần chúng. # ta sẽ đập rã xiềng xích quân lính của thực dân, đế quốc trong gần một nắm kỷ và chính sách quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập đề nghị nước việt nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông nam giới châu Á, nhân dân việt nam từ thân phận nô lệ trở thành tín đồ dân một nước độc lập, thống trị vận mệnh của mình. Nước vn từ một nước ở trong địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, thoải mái và dân chủ. Đảng ta từ 1 Đảng vận động bí mật, phi pháp trở thành một Đảng chũm quyền. Tự đây, khu đất nước, làng mạc hội, dân tộc và con người việt nam bước vào một trong những kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình dân tộc gắn sát với nhà nghĩa làng hội.Cách mạng mon Tám là thành công của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào trả cảnh ví dụ của phương pháp mạng Việt Nam; là chiến thắng của tứ tưởng hcm và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn hòa bình dân tộc với chủ nghĩa buôn bản hội, gắn sức khỏe dân tộc với sức khỏe thời đại; là việc thể nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác-Lênin trên một nước trực thuộc địa làm việc châu Á. Đây còn là một quá trình trở nên tân tiến tất yếu của lịch sử hào hùng dân tộc trải qua mấy ngàn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, trung bình cao kiến thức của dân tộc hòa quấn với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng hồ chí minh với xu chũm của thời đại vì chưng hòa bình, dân công ty và tiến bộ xã hội, vì chủ quyền dân tộc và chủ nghĩa thôn hội.

Thắng lợi của giải pháp mạng tháng Tám cổ vũ trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc ở những nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Nó xác minh rằng, trong điều kiện trào lưu của biện pháp mạng vô sản, cuộc bí quyết mạng vị một đảng của ách thống trị công nhân chỉ đạo không chỉ có thể thành công tại một nước tư bản kém phân phát triển, địa điểm mắt xích yếu duy nhất của nhà nghĩa đế quốc mà lại còn hoàn toàn có thể thành công ở ngay một nước ở trong địa nửa phong loài kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con phố của chủ nghĩa làng mạc hội. Bí quyết mạng mon Tám như 1 quả bom gồm sức công phá bạo dạn làm sụp đổ một mảng đặc biệt quan trọng thành trì của công ty nghĩa thực dân loại cũ, thức tỉnh những dân tộc bị áp bức tách lột vùng dậy, đánh tiếng một kỷ nguyên new của loài người: kỷ nguyên chủ quyền tự vày và chủ nghĩa làng hội. Đúng như Hồ quản trị nói: "với chiến thắng của cuộc cách mạng tháng Tám, chẳng những ách thống trị lao rượu cồn và nhân dân việt nam ta hoàn toàn có thể tự hào mà thống trị lao rượu cồn và những dân tộc bản địa bị áp bức chỗ khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử vẻ vang cách mạng, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo bí quyết mạng thành công, vẫn nắm tổ chức chính quyền toàn quốc".

Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Đảng bộ, quân cùng dân tp Phan Rang - Tháp Chàm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày bí quyết mạng mon Tám và Quốc khánh 2 mon 9!

- tinh thần Cách mạng tháng Tám với Quốc khánh 2-9 bất diệt!

- Đẩy bạo dạn toàn diện, đồng điệu công cuộc thay đổi mới, xây dựng thành công và đảm bảo vững chắn chắn Tổ quốc nước ta xã hội công ty nghĩa!

- phân phát huy lòng tin Cách mạng mon Tám, tăng mạnh các trào lưu thi đua yêu nước, quyết chổ chính giữa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vạc triển kinh tế tài chính - làng mạc hội năm 2016!