Cách đổi cận

     

Để tính tích phân

*
ta có thể làm thẳng bằng cách thức vi phân, hoặc dùng phương thức đặt ẩn phụ.

Bạn đang xem: Cách đổi cận

Cách 1 (Phương pháp vi phân)

Ta có

*

*
.

Cách 2 (Phương pháp đổi biến)

Đặt

*
.

Đổi cận:

*
.

*
.

*
.

Khi đó

*
*
.

Chọn A.

Ví dụ 1.2:Cho biết

*
. Tính cực hiếm của
*
extdx}" />

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Lời giải:

*
extdx}=intlimits_0^2fleft( 5-3x ight) extdx+intlimits_0^2 ext7dx" />

Xét

*
, đặt
*
.

Đổi cận:

*
.

*
.

Đáp án D

Ví dụ 1.3:Biết rằng

*
với
*
là các số nguyên. Tính
*
.

A.

*
. B. 7. C. 8. D. 11.

Lời giải:

*

Cách 1 (Phương pháp vi phân)

*

Cách 2 (Phương pháp đổi biến)

Đặt

*
.

Đổi cận:

*
.

*
*
.

Do đó

*
.

Chọn D.

Ví dụ 1.4:Biết rằng

*
với
*
là những số nguyên dương và
*
là phân số buổi tối giản. Tính
*
.

A.

*
. B.
*
. C.
*
. D.
*
.

Lời giải:

Đặt

*
.

Đổi cận:

*
.

*
*
, ight|_0^1=2ln 2-frac12" />.

*
.

Chọn B.

Ví dụ 1.5:Xét tích phân

*
là một trong những phân số về tối giản. Tính hiệu
*
.

A.

Xem thêm: Trở Về Tuổi Thơ Với 2 Cách Làm Kem Chiên Ngon Đơn Giản Tại Nhà

*
. B.
*
. C.
*
. D.
*
.

Lời giải:

Đặt

*
.

Đổi cận

*
.

Khi đó

*
*
.

Suy ra

*
.Chọn A.

2. Đổi đổi thay số một số loại 2:
*

A. Phương pháp

Các bước triển khai phép đổi đổi mới số một số loại 2 để tính tích phân

*
.

+ cách 1: Đặt

*
.

Đổi cận:

+ cách 2: đổi thay đổi

*
thành
*
.

+ bước 3: khi đó

*
(đơn giản rộng tích phân vẫn cho).

- nếu hàm số

*
có chứa
*
thì đặt

*

- giả dụ hàm

*
có chứa
*
thì đặt

*

- nếu hàm

*
có chứa
*
thì đặt
*

- trường hợp hàm

*
có chứa
*
thì đặt

*

B. Bài tập ví dụ

Ví dụ 2.1:Biết rằng

*
với
*
là những số nguyên. Tính
*
.

A. 10. B. 12. C. 15. D. 20.

Lời giải:

Đặt.

Đổi cận

*
.

*

*
.

Do đó.

Chọn D.

Ví dụ 2.2:Tính những tích phân sau

a)

*
. B). C)
*
.

Lời giải:

a) Đặt

*
.

Đổi cận

*
.

*

b) Đặt

*
.

Đổi cận

*
.

*

c) Đặt

*
.

Đổi cận

*
.

*
.

3. Đổi biến nhờ vào cận

A. Phương pháp

Đối cùng với tích phân gồm dạng

*
, ta sử dụng phép đổi biến
*
.

Khi đó

*

Xét tích phân

*
:

Đặt

*
.

Đổi cận:

*
.

*
.

Nhận xét:

- Nếu

*
liên tục cùng là hàm lẻ trên
*
" />thìI=∫-aaf(x)dx.

- Nếu

*
liên tục và là hàm chẵn bên trên đoạn
*
" />thìI=∫-aaf(x)dx=2∫0af(x)dx.

Xem thêm: Nên Sống Ở Thành Phố Hay Nông Thôn Hay Thành Phố Sẽ Tốt Hơn?

B. Bài bác tập ví dụ

Ví dụ 3.1 (THPT Bắc Duyên Hà – thái bình 2017 Lần 2)Cho hàm số

*
chẵn, tiếp tục trên
*
*
. Tính
*
.