Cách Chạy Matlab

     
*
>set(h)Bây giờ đồng hồ ta thử đặt một trong những thuộc tính giao diện cho h.>>set(h,’Color’, ‘r’) %dat lai mau d..." data-index="9" src="https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/85/cach-su-dung-matlab-9-320.jpg?cb=1369455447" srcset="https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/85/cach-su-dung-matlab-9-320.jpg?cb=1369455447 320w, https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/95/cach-su-dung-matlab-9-638.jpg?cb=1369455447 638w, https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/95/cach-su-dung-matlab-9-1024.jpg?cb=1369455447 1024w" loading="lazy" id="slide-image-8" />


Bạn đang xem: Cách chạy matlab

*

*

*

*

*

*
>syms x>>S=2*x^2*(19+12*x^2)/(7*(x^2+1))>>y..." data-index="24" src="https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/85/cach-su-dung-matlab-24-320.jpg?cb=1369455447" srcset="https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/85/cach-su-dung-matlab-24-320.jpg?cb=1369455447 320w, https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/95/cach-su-dung-matlab-24-638.jpg?cb=1369455447 638w, https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/95/cach-su-dung-matlab-24-1024.jpg?cb=1369455447 1024w" loading="lazy" id="slide-image-23" />
*
>Y=amod(m, Fc, Fs, 'amdsb-sc'); % điều chế>>subplot(313),plot(t,Y)0 0.5 1 1.5 2 2.5 3-101..." data-index="35" src="https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/85/cach-su-dung-matlab-35-320.jpg?cb=1369455447" srcset="https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/85/cach-su-dung-matlab-35-320.jpg?cb=1369455447 320w, https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/95/cach-su-dung-matlab-35-638.jpg?cb=1369455447 638w, https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/95/cach-su-dung-matlab-35-1024.jpg?cb=1369455447 1024w" loading="lazy" id="slide-image-34" />
*
>den=<(J*L) ((J*R)+(L*b)) ((b*R)+K^2)>; % mẫu mã số hàm truyền>>hamtruyen = tf(num,den)Đáp ứng b..." data-index="40" src="https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/85/cach-su-dung-matlab-40-320.jpg?cb=1369455447" srcset="https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/85/cach-su-dung-matlab-40-320.jpg?cb=1369455447 320w, https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/95/cach-su-dung-matlab-40-638.jpg?cb=1369455447 638w, https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/95/cach-su-dung-matlab-40-1024.jpg?cb=1369455447 1024w" loading="lazy" id="slide-image-39" />
*
>=cloop(numa,dena);Đáp ứng Step của hệ tinh chỉnh và điều khiển PID:>>step(numac,denac)Sinh v..." data-index="45" src="https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/85/cach-su-dung-matlab-45-320.jpg?cb=1369455447" srcset="https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/85/cach-su-dung-matlab-45-320.jpg?cb=1369455447 320w, https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/95/cach-su-dung-matlab-45-638.jpg?cb=1369455447 638w, https://image.vt-gas.com.vncdn.com/cachsudungmatlab-130525041651-phpapp02/95/cach-su-dung-matlab-45-1024.jpg?cb=1369455447 1024w" loading="lazy" id="slide-image-44" />
*Xem thêm: Hệ Số Lương Thạc Sĩ Là Bao Nhiêu, Hệ Số Lương Các Chức Danh Tiến Sỹ, Thạc Sỹ
Xem thêm: Cách Chữa Sụp Mí Mắt Đơn Giản, Mắt Đẹp Tự Nhiên Hiệu Quả, Cách Chữa Sụp Mí Mắt Tại Nhà Đơn Giản Mà Hiệu Quả