Distribution

Hồ Chí Minh city:
- Tổng đại lý Khai Cờ
- Tổng đại lý Minh Quang
- Tổng đại lý Minh Thảo
- Tổng đại lý Nhật Yến
- Tổng đại lý Sơn Bình
- Tổng đại lý Thuận Hợp
- Tổng đại lý Toàn Phát
- Tổng đại lý Đại Minh Quang

Western Region:
- Đức Ký - An Giang
- Danh Thuỷ - An Giang
- Tổng đại lý Khánh Phát - Bạc Liêu
- Ánh Quang - Bến Tre
- Tổng đại lý Huy Hoàng - Cần Thơ
- Tổng đại lý Mười Kiềm - Long An
- Gas Viên - Mỹ Tho
- Anh Thái - Sóc Trăng
- Tổng đại lý Công ty vật tư Hậu Giang
- Minh Phương - Tiền Giang
- Đặng Anh - Trà Vinh
- Mỹ Dung - Trà Vinh
- Ngọc Sơn - Trà Vinh
- Trạm Chiết nạp Vĩnh Long
- Tấn Phát - Vĩnh Long
- Kim Anh - Đồng Tháp

Đồng Nai Province:
- Tấn Quyền
- Tĩnh Vàng
- Đại lý phân phối VT-GAS

Central area and Highlands:
- Trạm chiết Sơn Thu - Bình Phước
- Trạm chiết Nhật Tiến - Bình Định
- Trạm chiết Hiệp Thành - Gia Lai
- Đại lý Thanh Hải - Gia Lai
- Tâm Anh - Lâm Đồng
- Hồng Lạc - Lâm Đồng
- Tổng đại lý Minh Bổng - Lâm Đồng
- Hoàng Phương - Lâm Đồng
- Tổng đại lý Khánh Hà - Quảng Bình
- Tổng đại lý công ty 591
- Trạm chiết Nghệ An
- Trạm chiết Nha Trang
- Trạm chiết Đà Nẵng
- Anh Thư - Đà Nẵng
- Vũ Tiến - Đà Nẵng

Bà Rịa - Vũng Tàu Area:
- Trạm chiết nạp công ty TNHH Thành Phú