Product detail
Lĩnh vực sản xuất - Căn tin - Nhà hàng
ID code: VTG43
Price:0
Detail:
Với hệ thống van, điều áp theo yêu cầu của khách hàng, VT-Gas thiết kế và cung cấp hệ thống an toàn với loại chai 45kg thỏa mãn mọi quy mô khác nhau .